Ale maszyna Jak można być…

Ale maszyna
Jak można być tak multidyscyplinarnie sprawnym
Spaniale by było mieć chociaż część tych umiejętności

#sport #mikrokoksy #silownia #kalistenika #mma #youtube #rozwojosobisty #wygryw